De speeltuin is nu gesloten.
De speeltuin is vanwege de winterstop gesloten.
Het was een bijzonder jaar maar gelukkig hebben we toch een groot aantal dagen kunnen openen zodat uw kinderen konden spelen. Ondanks de beperkingen kijken we als speeltuin toch terug naar een leuk jaar. We hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten.

We openen de speeltuin zodat kinderen kunnen spelen. Kom daarom bij voorkeur met zo weinig volwassenen naar de speeltuin. Dus bij voorkeur alleen (groot)ouders of opvang van de kinderen. Hiermee kunnen we meer kinderen laten spelen want voor elke volwassene mag er een kind minder binnen.

Wij hebben nog geen pinautomaat. Om de geldstroom te beperken vragen we u om zo veel mogelijk met gepast geld te betalen. Mocht u toch vooraf aan het bezoek van de speeltuin geld opnemen, kies dan voor zo klein mogelijke biljetten. De entree met ingang van dit jaar bedraagt €1,00 per persoon vanaf 2 jaar.

We starten weer met de verkoop van abonnementen aan de kassa van de speeltuin en via internet. Het bestuur behoudt het recht om de openingstijden en faciliteiten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder restitutie van (een deel van) het abonnementsgeld.

We hebben op diverse plaatsen in de speeltuin terrasmeubels en picknickbanken geplaatst. Per tafel mag één huishouden plaatsnemen. We verzoeken u om de tafels en stoelen niet te verplaatsen.

Onze toiletten zijn gewoon beschikbaar. We verzoeken ouders of begeleiders om kinderen t/m 7 jaar te begeleiden bij het toiletbezoek en te zorgen dat het kind de handen goed wast na het toiletbezoek en het toilet netjes achter laat. Onze medewerk(st)ers zullen de toiletten regelmatig reinigen en daarbij zal de toegangsdeur afgesloten worden zodat er veilig gewerkt kan worden.

Verder vragen we u om de algemene (bekende) regels van het RIVM in acht te nemen:

 • Als je kucht, hoest of verkouden bent blijf je thuis. Bij koorts en/of benauwdheid moet het volledige huishouden thuisblijven.
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vermijd ook ander lichamelijk contact zoveel mogelijk en schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep gedurende minimaal twintig seconden.
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Entreeprijzen


Een dagkaartje kost voor jong en oud €1,00 per persoon. Nou ja, als je te jong bent, dat wil zeggen nog geen 2 jaar, dan mag je gratis naar binnen.

Een gezinsabonnement kost €10,- voor één of twee (groot)ouders en twee kinderen. Elk kind extra kost €2,50 meer. Dit abonnement is het hele seizoen geldig. Indien de speeltuin weer moet sluiten op last van de overheid of door andere omstandigheden vindt er geen restitutie plaats van het betaalde abonnementsgeld!

Dit jaar hebben we ook weer de speciale groepsabonnementen voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en zorginstellingen. Bij dit abonnement betaalt u €2,50 per persoon en kunt u gedurende het gehele seizoen met het aantal op de kaart vermelde kinderen en volwassenen onze speeltuin bezoeken. Deze kaarten zijn beschikbaar voor groepen vanaf acht personen. U kunt een abonnement aanvragen bij de kassa van de speeltuin of door een berichtje te sturen naar onze PR afdeling via onze contactpagina

We verzoeken u om zo gepast mogelijk te betalen. Gaat u pinnen, geef dan aan dat u bankbiljetten van €10 of €20 wenst. We hopen op uw begrip en rekenen op uw medewerking.

Openingstijden


De speeltuin is vanwege de corona maatregelen beperkt open. De openingstijden (ook tijdens de schoolvakanties) zijn:

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: gesloten
 • Woensdag: geopend van 13:00 - 17:30u
 • Donderdag: gesloten
 • Vrijdag: geopend van 13:00 - 17:30u
 • Zaterdag: geopend van 13:00 - 17:30u
 • Zondag: gesloten

Tevens laten we maar maximaal 200 personen toe. Op onze homepage laten we zien hoe druk het is. Indien hier aangegeven wordt dat het druk is in de speeltuin of zelfs vol is dan verzoeken we u om niet naar de speeltuin te komen. Daarmee voorkomt u teleurstellingen aan de poort.

Buiten deze reguliere openingstijden kan het zijn dat we een schoolreisje ontvangen. Schoolreisjes bestaan uit groepen kinderen van één school. We laten dan verder ook geen bezoekers toe. Ouders die hun kinderen komen brengen of ophalen bij een schoolreisje dienen buiten de poorten te wachten, met in acht neming van 1,5m afstand. Ja hoor, ook hier!

We hopen op uw begrip en rekenen op uw medewerking.

Vrijwilligers (gezocht)


De speeltuin wordt geheel beheerd door vrijwilligers. Zo hebben we uiteraard de beheerders en toezichthouders, maar ook een heel technisch team voor het (dagelijkse) onderhoud aan de speeltoestellen. In onderstaande paragrafen kunt u de taken van de "functies" nalezen.

De beheerders zorgen ervoor dat er entree wordt geheven en dat de bezoekers een verfrissing kunnen kopen. Ook wordt regelmatig het toiletgedeelte gepoetst.

De toezichthouders zijn er om toe te zien dat de toestellen veilig worden gebruikt en dat er bij evt. ongelukken direct actie wordt ondernomen. Deze medewerkers werken volgens een rooster dat voor het begin van het seizoen wordt samengesteld.

Het technische hulpteam en de groep "hand en spandiensten" zorgen er samen voor dat de speeltuin op een veilige manier gebruikt kan worden. De toestellen worden dagelijks gecontroleerd en evt. schade wordt direct gerepareerd of het toestel wordt uit gebruik genomen. Ook zorgt dit team ervoor dat de dagelijkse afval wordt verzameld en opgeruimd. Dit team werkt ook volgens een rooster. Niet alle mensen van dit team hoeven over technische kwaliteiten te beschikken. Om Speeltuin de Paddestoel in Born te kunnen blijven handhaven is het nodig dat onze groep vrijwilligers wordt uitgebreid.

Welke vrijwilligers zijn er nog nodig?

De groep voor "hand en spandiensten" en het technische team is niet toereikend op dit moment. We hebben dringend versterking nodig voor de klussen die we regelmatig hebben.

Voor het beheer is er een grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers (vrouw/man). Hoe meer we er hebben hoe eenvoudiger het is om een rooster samen te stellen; op dit moment hebben we te weinig mensen waardoor we de openingstijden moeten aanpassen en mogelijk de speeltuin op bepaalde dagen moeten sluiten. De beheerders moeten vriendelijk zijn richting de bezoekers en tegen de kinderen. De kinderen zijn immers onze belangrijkste bezoekers. Ervaring op dit gebied kan geen kwaad maar wordt niet vereist.

Ook toezichthouders hebben we nodig (vrouw/man). Ook hier zijn meerdere mensen nodig zodat een rooster makkelijk samen te stellen is.

Als je als lid bent aangemeld en in een rooster ingepland, wordt er ook verwacht dat je aanwezig bent. Natuurlijk is er altijd flexibiliteit. Men kan altijd van "dienst" ruilen met een andere vrijwilliger.

Graag zien wij dat U zich aanmeldt voor een van bovenstaande functies. Dat kan door uw gegevens via het contactformulier op te sturen naar de voorzitter, Roland Leurs. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Voor alle nieuwe vrijwilligers geldt dat zij een verklaring omtrent gedrag moeten kunnen overleggen. Deze kan bij de gemeente aangevraagd worden. De kosten voor deze aanvraag worden door de speeltuin vergoed. Tevens hebben vrijwilligers de mogelijkheid om elk jaar een EHBO cursus te volgen.

Routebeschrijving


Born ligt direct naast de snelweg A2 tussen Maastricht en Eindhoven, in de gemeente Sittard-Geleen.

Het adres van de speeltuin is:
Florianstraat 3A
6121MA Born

Met de voltooiing van het project van A naar nummer is de speeltuin vanaf de snelweg nog makkelijker te vinden, we hebben zelf (nog) geen nummer, maar als je de route volgt naar de nummers 11420 - 11460 dan kom je vanzelf uit in de Florianstraat. Makkelijk toch :-)

Vanaf snelweg A2, Nieuwstadt en Susteren

Neem afslag Born (bij NedCar), ga daarna richting Born. Op de vierde rotonde (dat is net na de brug over het spoor) neem je de derde afslag (je gaat dus linksaf). Neem de eerste straat links, bij autobedrijf Koolen. Je bent dan al in de Florianstraat. Hier kan je de auto of fiets parkeren. Je vindt de ingang van Speeltuin de Paddestoel dan rechtsachter op het plein.

Vanaf Obbicht / Grevenbicht / Papenhoven

Als je de sluizen gepasseerd bent komt je onderaan de berg bij een rotonde. Neem hier de tweede afslag (je rijdt dus rechtdoor). Neem daarna de eerste straat links, bij autobedrijf Koolen. Je bent dan al in de Florianstraat. Hier kan je de auto of fiets parkeren. Je vindt de ingang van Speeltuin de Paddestoel dan rechtsachter op het plein.

Vanaf richting Limbricht / Sittard

Rij richting Born en blijf lekker rechtdoor rijden. Bij de eerste rotonde neem je de tweede afslag (je rijdt dus nog steeds rechtdoor). Neem daarna de eerste straat rechts (direct nadat je voorbij autobedrijf Koolen bent gereden). Je bent dan al in de Florianstraat. Hier kan je de auto of fiets parkeren. Je vindt de ingang van Speeltuin de Paddestoel dan rechtsachter op het plein.

Parkeren

U kunt gratis parkeren op het plein aan de Florianstraat. Indien er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn kunt u ook parkeren vooraan in de Prinsbisdomstraat (nabij het DaCapo College) of op de Markt in Born. De gemeente Sittard-Geleen is voornemens om foutparkeerders (bijvoorbeeld op de grasvelden aan de Parkweg) te bekeuren!

Openbaar vervoer vanuit Sittard

Ofschoon de speeltuin naast een spoorlijn ligt, stopt er geen personentrein in ons dorp. Als je met de trein en bus komt, ga dan met de trein naar Sittard en neem de bus naar Grevenbicht/Obbict (bus 34 of 35, afhankelijk van het tijdstip). Als je met bus 34 komt, stap dan uit op de Prins Bisdomstraat (halte Graaf van Loonstraat), kom je met bus 35 stap dan uit in bij de halte Aldenhofweg. In beide gevallen hoef je maar een paar minuten te lopen naar de speeltuin.


Bij de groene vlaggetjes stopt de bus, het rode vlaggetje geeft de speeltuin aan.

Reserveringen


Scholen en grote groepen kunnen vooraf reserveren voor een bezoek aan onze speeltuin op afwijkende tijden. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de speeltuin of onze PR-medewerkster, Annelies Musson. De reserveringsaanvragen kunt u het hele jaar door sturen, het daadwerkelijke bezoek moet echter wel in de openingsperiode plaatsvinden aangezien we een aantal toestellen onderbrengen in de winterstalling en tevens plegen we groot onderhoud voor en na het seizoen.

Telefoon: 046-4853806 (speeltuin) of 046-4852916 (PR). Indien u geen gehoor krijgt, kunt u via email (pr@speeltuindepaddestoel.nl) contact opnemen met Annelies Musson (PR).

Wij krijgen ook regelmatig aanvragen voor het organiseren van een buurtfeest, met barbeque en alles wat daar verder bij hoort om het gezellig te maken. Hiervoor kunnen we onze speeltuin echter niet beschikbaar stellen.

U mag een kinderfeestje vieren in onze speeltuin. Hierbij hanteren we een verhouding van één volwassene per vier kinderen. U kunt niet reserveren voor een kinderfeestje. Ons advies is om op tijd te komen om te voorkomen dat het maximaal aantal bezoekers bereikt is.

Honden en toegankelijkheid


Onze speeltuin is goed toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Door de gehele speeltuin liggen verharde paden en het terras is zonder trap toegankelijk. Een groot aantal speeltoestellen is zonder meer bruikbaar voor kinderen met een lichamelijke beperking. Tevens hebben we een apart invalidentoilet met nood-alarm.

Gecertificeerde hulphonden mogen mee naar binnen. Deze honden zijn herkenbaar aan hun hesje, zijn goed opgeleid en gecertificeerd. De beheerder kan in geval van twijfel om deze certificering vragen. Zorg dus dat u deze bij de hand heeft.

Overige honden, en huisdieren in het algemeen, worden omwille van veiligheid en hygiene niet toegelaten in onze speeltuin.

Contact opnemen met de speeltuin


Stel ons een vraag

Bestuur

 • Voorzitter:Roland Leurs
 • Secretaris: Jacques Spee
 • Penningmeester: Ruud Swarts
 • PR-medewerker: Annelies Musson
Bezoek ons op FaceBook
Beoordelingen op Google+

Onze sponsoren


Deze website wordt gesponsord door CIS-Websolutions | Template door Blue Beagle